top of page

HÅLLBARHET

AddCard arbetar efter dessa hållbarhetsmål.

Alla människor kan använda AddCard på samma sätt och utbyta kontaktuppgifter med varandra oavsett kön, ålder och etnicitet.

Genom att vi får människor att välja bort fysiska visitkort mot en digital lös- ning främjar vi en hållbar konsumtion och produktion.

Jämställdhet

Hållbar konsumtion och produktion

Ur ett ekologiskt perspektiv skapar vi en digital tjänst som har potentialen att minimera användandet av ”gamla” traditionella pappersvisitkort, där kan vi göra en märkbar skillnad för miljön.

 

Enligt research finns det siffror angående avverkning av skog för tillverkning av pappersvisitkort.

 

200 miljarder visitkort tillverkas globalt varje år.

 

8 miljoner träd avverkas.

Totalt kan 174 miljoner ton koldioxid sparas om alla använder AddCard

Bekämpa klimatförändringarna

bottom of page