top of page

KOM IGÅNG

Ladda ner AddCard på Google Play eller Appstore.

Lägg in dina uppgifter och skapa din AddCard profil.

För att appen ska fungera optimalt behöver du godkänna att AddCard använder platstjänster och även att Addcard får tillgång till dina kontakter.

Du kan nu börja utforska AddCard och se alla funktioner som underlättar din kommande kontakthantering.

bottom of page